HYÖDYT

 

SÄÄNNÖLLINEN HIERONTA ON INVESTOINTI

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä jopa moninkertaisena takaisin.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo siis kuusi euroa takaisin.

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaatiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia (kuva alla). Kun tuottojen ja kustannusten välinen suhde parantuuu, lisääntyy myös toiminnan kannattavuus.

tyohyvinvointi_pic

FAKTAA

Staattinen työ aiheuttaa lihaskireyttä, jolloin lihasten verenkiero hidastuu ja lihas joutuu hapettomaan tilaan. Tämä aiheuttaa mm. päänsärkyä ja hieronnalla on tässä tapauksessa lihaksen verenkiertoa parantava vaikutus. Lihasjännityksen helpottaessa, myös kivun tunne katoaa. Hieronnan jännitystiloja laukaiseva vaikutus perustuu osaltaan myös hermokudoksen välityksellä tapahtuvaan tietoiseen rentoutumiseen. Myös mielialatekijöillä on suuri vaikutus ihmisen kokemaan kipuun, siksi myös sosiaalisella hierontatapahtumalla voi olla merkittävä vaikutus kivun lievenemiseen. Siksi Hieromo panostaa myös työtekijöidenne henkiseen hyvinvointiin.

Hieronta rauhoittaa vireys-ja valvetilaa keskeisesti säätelevää aivoverkostoa. Virkeyteen se vaikuttaa pitämällä aivokuorta, limbistä järjestelmää sekä motorisia keskuksia vireinä sekä aktivoimalla aivokuorta ihmisen herätessä.

Eläkemaksut ovat palkan jälkeen suurin menoerä työnantajalle. Koska selkävaivat eivät lyhennä elämää niin eläkettä voidaan joutua maksamaan hyvinkin pitkään. Jokainen alkava työkyvyttömyyseläke maksaa työntantajalle noin 60 000 euroa! (Valtionkonttori)

CASE: DRAGSFJÄRDIN KUNTA

Työhyvinvoinnin kehittämisen onnistuneissa hankkeissa tärkeiksi ovat osoittautuneet henkilöstön mahdollisuus päästä vaikuttamaan kehityskohteisiin sekä johdon sitoutuminen hankkeeseen. Tämä tuli esille Dragsfjärdin kunnassa toteutetussa Druvan-hankkeessa, jossa huomiota kiinnitettiin hyvään johtamiseen ja yhteistyöhön, käytännönläheisiin kehityshankkeisiin sekä terveyttä edistäviin elämäntapoihin. Työterveyshuoltoa lisättiin voimakkaasti; työterveyshuoltoon panostettiin yli 400 euroa/henkilö entisen 20 euroa/ henkilö sijasta. Työterveyshuoltomenojen voimakas lisääminen antoi kuitenkin 46 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle. Taloudellisen hyödyn takana olivat lähinnä vähentyneet sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet.